Programterv

 

A SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2016-2017. tanévi

PROGRAMTERVE

 

  1. A tanév munkarendje

A tanév:

2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart.

Első tanítási nap: 2016. szeptember 1. (csütörtök).

Utolsó tanítási nap: 2017. június 15. (csütörtök).

Tanítási napok száma: 182.

Az első félév 2017. január 20-ig tart.

Félévi értesítést január 27-ig kell kiadni.

Tanítás nélküli munkanapok száma: 5.

Szünetek a tanév rendje szerint:

Őszi szünet:

2016. november 2-től (szerda) november 4-ig (péntek) tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).

Téli szünet:

2016. december 22-től (csütörtök) 2017. január 2-ig (hétfő) tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (kedd).

Tavaszi szünet:

2017. április 13-tól (csütörtök) április 18-ig (kedd) tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 19. (szerda).

Tanítás nélküli 5 munkanap:

1. Szeptember 23. (péntek) Szent Gellért ünnepe

2. December 21. (szerda) P. lelki nap

3. Április 13. (szerda) P. lelki nap

4. Május 24. (szerda) 1-4. osztály osztálykirándulások

Május 26. (péntek) 5-6.8. osztály osztálykirándulások

5. Június 9. (péntek) Pedagógus szakmai nap

  1. A feladatok végrehajtásának havi ütemezése

ESEMÉNY FELELŐS

Augusztus:

23. EKIF tanévnyitó értekezlet Szfvár. r: T.atya, ig.

24. Alakuló értekezlet 9 ó. igazgató

24-31. Tantermek dekorálása oszt.f.

29. Javítóvizsgák 9 ó. pedagógusok

30. Tankönyvárusítás 8-17 ó. Fiedlerné

31. Tanévnyitó értekezlet 9 ó. igazgató

31. Órarend, ügyeletek kihirdetése ig.helyettes

31. Tűz-munka-balesetvédelmi oktatás W.L. megbízott

Szeptember:

1. Első tanítási nap, balesetvédelmi okt. oszt.f.

1. Gyónási lehetőség diákoknak Tamás atya

1. Tanévnyitó szentmise Tamás atya, ig., Hajdú B., Ráczné

1. Püspöki közös tanévnyitó Szfváron 16 ó. pedagógusok

1-9. Szakköri igények felmérése szakkörvezetők

6. Úszás beindítása Riederné

5. Iskolagyümölcs program kezdete karbantartó

11. Volt elsőáldozók (4. o.) zarándoklata püspöki misével
Bodajkon 10.30 órakor. r: ig., Lászlóné, szülők

12. Naplók, szakköri naplók kitöltése, statisztikák pedagógusok

14. Érdi Mariánum Iskola 25 éves évfordulója igazgató

16. Tatabányai Óvoda 25 éves évfordulója igazgató

12-22. Szülői értekezletek oszt.f., Tamás atya, igazgató

22. Városi Sportnapon részvétel 3.4.o. Riederné, pedagógusok

22. Városi KRESZ versenyen részvétel 2.o. oszt.f.

23. Szent Gellért nap, Szfvár., tan. szünet pedagógusok, adm.

23-24. Ifjúsági zarándoklat, Mór-Bodajk 8.o. Tamás atya

29. Gyermekrajz kiállítás Pánczél Anna, rajzos koll.

30. Bornapi ünnepi ülés ig., Tamásné,
Tamaskovics A., W-B. Rita, Lászlóné, Vámosné

30. Bornapi megnyitó Tamaskovics A.

30. „Nagy” futás Riederné, Földiné

30. Felújítási kérelmek benyújtása igazgató, Tamás atya

30. Tanmenetek bemutatása pedagógusok

1- X. 28. Családlátogatások 5.o. W-B. Rita

Október:

Ügyelet a rajzkiállításon pedagógusok

2. Bornapi felvonulás 15 óra Bakonyiné, Kurcsiné

3. Iskolahétfő igazgató

3-V.31. 4. osztályosok központi mérése (olvasás, matematika,
természettudomány) tanítóik

4. EKIF tanulmányi út (Veszprém) r: T.atya, ig.

5. Szülői Munkaközösségi megbeszélés igazgató

6. Városi koszorúzás ig., igh., 2 diák 6.o.-ból

6. Aradi vértanúk napja iskolai műsor Tamásné

8. Családi kirándulás igazgató

… Tűzriadó gyakorlás W. L. megbízott

12-13. Papírgyűjtés Beck T., oszt.f.

12. Felsős szakmai nap Budakeszin (angol, német) szaktanárok

12. Fogadóóra pedagógusok

14. Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
25 éves évfordulója

15. Szabadnap, ledolgozva: március 18-án

18. Tanulmányi verseny Szfvár (sakk)

… XIV. Móri Diák Művészeti Fesztivál versenykiírása igazgató

21. Iskolai okt. 23. megemlékezés W-B. Rita, Tamásné, Lászlóné

21. Ifjúsági okt. 23. megemlékezés és koszorúzás(?)
ig., W-B. Rita, Tamásné

22. Városi okt. 23. megemlékezés és koszorúzás (7.o. koszorúz)
ig., W-B. Rita, Tamásné

25. Igazgatóknak megbeszélés 9 órakor Budakeszin igazgató

28. Jelentés a DIFER-rel érintett tanulók létszámáról igazgató

29. Az őszi szünet első napja

31. Adatszolgáltatási határnap (Köznevelési Törvény 81.§)

31. Eddig tájékoztatni a 8.o. tanulóit a felvételiről o.f., Kurcsiné

November:

6. Az őszi szünet utolsó napja

7. Iskolahétfő igazgató

12. Hálaadó szentmise Szfvár (Magyar Szent Család) ig., ped.

… Esti beszélgetések igazgató

Márton-nap Ertl E., Gróf I., Borsné

15. EKIF értekezlet, Székesfehérvár r: T. atya, ig.

14-21. Szent Erzsébet hét programjai mk. vezetők

18. Erzsébet-napi tanulm.versenyek, rövidített nap
Hajdú B. Kertészné, Krebszné

21. Szent Erzsébet-napi programok, szentmise ig., Tamás atya
igh., mk. vez.

21. Koncert diákoknak ­

24. Tájékoztató leendő elsős szülőknek igazgató, leendő ofők

25. Kompetenciamérés adatainak megküldése OH részére igh.

25. Német központi mérés (6. 8. o.) adatainak megküldése
OH részére igh.

27. Advent első vasárnapja

December:

2-ig DIFER mérések elvégzése elsős oszt.főnökök

3. Ovis játszóház leendő ofők

4. Advent második vasárnapja

5. Iskolahétfő igazgató

5. Mikulás oszt.f.

9. Eddig jelentkezni a középiskolai felvételire o.f., Kurcsiné

9. Tanulmányi verseny Budaörs (vers, próza ?) pedagógusok

Teaház Kertészné

Püspökségi adventi szombat ? Tamásné

11. Advent harmadik vasárnapja

18. Advent negyedik vasárnapja
18. Városi adventi közreműködésünk Kertészné, Tamásné

20. Adventi műsor az iskolában Tamásné

20. Lelkigyakorlat diákoknak hittan-tanárok, pedagógusok

20. Pásztorjáték az iskolában Bakonyiné, Kurcsiné

21! Lelkigyakorlat pedagógusoknak Tamás atya

21. Diákoknak a téli szünet első napja

24. Pásztorjáték a templomban 16 ó. Bakonyiné, Kurcsiné

Mozogjon Mór családi sportnap Riederné

Január:

2. A téli szünet utolsó napja

Csillagjárás Kertészné

9. Iskolahétfő igazgató

9-IV.30. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

5-8. o. (köznevelésről szóló tv. 80.§(9) bek.) Riederné

6. Vízkereszt szentmise Kapucinus templom Tamás atya

11. 18. Óvónők meghívása az első osztályba igazgató

21. Középiskolai írásbeli felvételi vizsgák

17. Úszás bemutató Riederné

20. Első félév vége

20. 13.30 óra Osztályozó értekezlet, I. félév lezárása, első 5 óra
megtartva, iskolabusz 13 órakor indul igazgató

25. Tanulmányi verseny Érd (hittan) pedagógusok

Könyvvizsgálói ellenőrzés

27. Félévi értesítők kiosztása osztályf.

26. Tájékoztató leendő elsős szülőknek igazgató, leendő ofők

30. Félévi nevelőtestületi értekezlet, első 5 óra megtartva,
iskolabusz 13 órakor indul igazgató

Február:

6-17. Szülői értekezletek osztályf.

7. EKIF értekezlet, Piliscsaba r: T. atya, ig.

15-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok feladása Kurcsiné

20-III.9. Szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban

Ásványkiállítás

Művészeti Fesztivál házi selejtezője ig., Hajdu B., felk.

25 . Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

23. XIV. Móri Diák Műv. Feszt. döntő igazgató, Hajdu B.

24. Felsős farsang Laukó Cs.

25. Ovis játszóház leendő oszt.f.

25. Alsós farsang Ságiné

28. Előző évi kompetenciamérés eredményeinek megismerése

28. Egyházmegyei népzenei és néptánc találkozó, Budakeszi

Március:

1. Hamvazószerda szentmise Kapucinus templom 8 ó. T. atya

1-13. Sportversenyek, házi bajnokságok Riederné, testnevelők

2-4. Egyházmegyei pedagógus lelkigyakorlat, Iszkaszentgyörgy
Kovácsné, Tamásné

2. Bemutató órák 8-10 óra között leendő elsős ofők

6. Iskolahétfő igazgató

6-10. Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete felsős mk.

8. Fogadóóra pedagógusok

14. Iskolai március 15. műsor Tamásné

XIV. Móri Diák Művészeti Fesztivál gálaműsor ig.,Hajdú B.

15. Városi koszorúzás ig., igh., 2 diák 5.o.-ból

16-17. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége Kurcsiné

18. Nyílt nap: 3 tanítási óra pedagógusok

22. Alsós szakmai nap, Tatabánya (környezet) pedagógusok

29. Tanulmányi verseny Bicske (német, angol) pedagógusok

Április:

3. Iskolahétfő igazgató

3-7. Digitális témahét felsős mk.

4. Úszás bemutató Riederné

9. Virágvasárnap

12. Lelkigyakorlat diákoknak hittan-tanárok, pedagógusok

13! Lelkigyakorlat pedagógusoknak Tamás atya

13. Diákoknak a tavaszi szünet első napja

16. Húsvétvasárnap

16. Holokauszt áldozatainak emléknapja

18. A tavaszi szünet utolsó napja

Kórusfesztivál (?) Lászlóné, Vámosné

Elsősök beiratása igazgató

24-28. Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete felsős mk.

25 EKIF értekezlet, Bicske r: T. atya, ig.

26. Határtalanul! program előkészítő tevékenység Kertészné

26. Felvételi határozatok megérkeznek

26. Tanulmányi verseny Tbánya (történelem,egyháztörténelem?)
W-B. Rita, pedagógusok

28. Tanulmányi verseny Ráckeve (rajz) pedagógusok

Május:

3. Anyák napja 1-4. oszt.f.

3. Határtalanul! előkészítő óra Kertészné

4-6? 6-8? Passaui zarándoklat

6. Középiskolai ballagáson műsor W-B. Rita

8. Iskolahétfő igazgató

10-12. Határtalanul program 7. osztály Kertészné, Tamásné, ig.

… Elsőáldozás Tamás atya, hittan-tanár, 3.o. ofők.

17. Német nyelvi mérés 6. 8. osztály igh.

17. Határtalanul! értékelő óra Kertészné

20. Családi nap (számozott) igazgató, pedagógusok, Sz. Mk.

24. Országos komp.mérés 6-8. o. igh., beosztott pedagógusok

24. Határtalanul! bemutató előadás Kertészné

24. Alsós osztálykirándulások oszt.f.

26. 5.6. osztályok osztálykirándulásai oszt.f.+kísérő tanárok

26-27. 8. osztály kétnapos kirándulása oszt.f.+kísérő tanár

29. Iskolahétfő igazgató

Bérmálás

30. EKIF értekezlet, Vérteskozma r: T. atya, ig.

Június:

  1. Netfit rendszerbe adatok feltöltése Riederné

1. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés W-B. Rita.

1. Határtalanul! Nemzeti Összetartozás témanap
W-B. Rita, Kertészné

1. Városi Pedagógusnap + műsor 18 óra Tamásné, Kovácsné,
pedagógusok

12. Pedagógus tanulmányi út, ledolgozva V. 20. igazgató

5. Pünkösdhétfő Székesfehérváron Buza Csilla

8. Városi Akikre büszkék vagyunk + műsor 14 óra Tamásné

9. Pedagógus szakmai nap, diákoknak szünet igazgató

10. Intézményi intézkedési terv elkészítése igazgató

13 Megyéspüspök Atya köszöntése Tamás atya, ig.

15. Utolsó tanítási nap

15. Osztályozó értekezlet 13.30 órától igazgató

16. Német központi mérés eredményeinek továbbítása az OH

felé, a Hivatal közzéteszi a honlapján igh.

16. Tanévzáró Te Deum 17 órától Tamás atya, ig.

17. Ballagás 10 órától W-B. Rita

18. Úrnapi körmenet

19-21. Leltár, elpakolás

21. Tanévzáró értekezlet, jelentés a Fenntartónak igazgató

22-24. Beiratkozás a középiskolákba

30. Intézményi intézkedési terv megküldése a Fenntartónak ig.