Programterv

Letölthető PDF formátumban: Programterv 2018-2019

A SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2018-2019. tanévi

PROGRAMTERVE

Összeállította:
Kovács Béla
igazgató
1.   A tanév munkarendje
A tanév:
2018. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig tart.
Első tanítási nap:           2018. szeptember 3. (hétfő).
Utolsó tanítási nap:        2019. június 14. (péntek).
Tanítási napok száma:   181.
Az első félév 2019. január 25-ig tart.
Félévi értesítést február 1-ig kell kiadni.
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6.
Ebből 1 nap felhasználására a diákönkormányzat javaslatot tehet, 1 nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Szünetek a tanév rendje szerint:
Őszi szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
Téli szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), nálunk december 20. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).
Tavaszi szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).
Tanítás nélküli 6 munkanap:
1.  Szeptember 24. (hétfő)         Szent Gellért ünnepe
2. Október 13. (szombat)   Pályaorientációs nap áthelyezett
                                                   munkanapon
3.  December 21. (péntek)          Diákönkormányzat
4.  Május 29. (szerda)                1-4. osztály osztálykirándulások
      Június 7. (péntek)                   5-6.8. osztály osztálykirándulások
5.  Június 13. (csütörtök)           Pedagógus szakmai nap
6.  Június 14. (péntek)               Pedagógus szakmai nap
2.   A feladatok végrehajtásának havi ütemezése
                      ESEMÉNY                                            FELELŐS
Augusztus:
2.          Tankönyvek átvétele 10-12 óra               Tamásné, Bakonyiné,
                                                                   Szamosfalvi Zs., karbantartó
14.        Fogadalmi szentmisén részvétel Székesfehérváron
             Szent Imre templom 18.00 óra                               igazgató
26.        Wekerle szobornál koszorúzáson részvétel           igazgató
27-31.  Tantermek dekorálása                                             oszt.f.
27.        Alakuló értekezlet 9 ó.                                           igazgató
28.        EKIF tanévnyitó értekezlet Szfvár. 10.30              r: T.atya, ig.
30.        Tankönyvátadás 8-17 ó.                                         Fiedlerné,
                                                                 pedagógusok beosztás alapján
31.       Tanévnyitó értekezlet 9 ó.                                       igazgató
31.       Órarend, ügyeletek kihirdetése                               ig.helyettes
31.       Tűz-munka-balesetvédelmi oktatás                   W.L. megbízott
Szeptember (1-19 számozott tanítási nap):
3.         Első tanítási nap, balesetvédelmi okt.                      oszt.f.
3.         Gyónási lehetőség diákoknak                                  Tamás atya
3.         Tanévnyitó szentmise 11 órakor, iskolabusz 13 órakor indul
                                                    Tamás atya, ig., Almádiné, Bakonyiné
3.         Püspöki közös tanévnyitó Szfváron, Prohászka templomban
                     16 órakor      pedagógusok, zászlóvivők + 4-8. o 2-2 diák
….       Iskolagyümölcs program kezdete                             karbantartó
3-7.      Szakköri igények felmérése                               szakkörvezetők
8.         KATTÁRS, iskola bemutatás 9-11 óra között
                                                                   Hajdú B., Fiedlerné, Ráczné
9.         KATTÁRS, 11 órakor szentmisén részvétel
                                                minden ped., 4-8. o. 2-2 diák és zászlók
10.       Naplók, szakköri naplók kitöltése, statisztikák    pedagógusok
10-21.  Szülői értekezletek                       oszt.f., Tamás atya, igazgató
15.        Népzenei fesztiválon részvétel        Tamaskovics A., Lászlóné
16.        Volt elsőáldozók (4. o.) zarándoklata püspöki misével
                     Bodajkon 10.30 órakor    r: ig., Kovácsné, Ságiné, szülők
….        Tűzriadó gyakorlás                                          W. L. megbízott
21.        Városi Sportnapon részvétel 3.4.o. 8-12 óra között
                                                      Hajdú B., Ráczné, Kovácsné, Ságiné
21.        Városi KRESZ programon részvétel 2.o.      Földiné, Lászlóné
24.        Szent Gellért nap, tanítás nélküli munkanap
              9.30 óra, Prohászka templom        T. atya, pedagógusok, adm.
28.        Tanmenetek bemutatása                                        pedagógusok
28-29.   Ifjúsági zarándoklat, Mór-Bodajk 8.o.                  Tamás atya
29.        Családi kirándulás                                                  igazgató
30.        Felújítási kérelmek benyújtása                               igazgató
3- X. 27. Családlátogatások 5.o.                                   Szamosfalvi Zs.
Október (20-37 számozott tanítási nap):
1.          Iskolahétfő                                                              igazgató
1.          Tanulmányi verseny Alsószentiván (népmese)
                                                                                    Ráczné, Kovácsné
4.          Minősítés iskolánkban: W-B. Rita                        igazgató
5.          Bornapi ünnepi ülés                                               r: —–
5.          Bornapi megnyitó                                                   r: igazgató
5.         „Nagy” futás                                                            Riederné
5.          Aradi vértanúk napja iskolai műsor                       Lászlóné
6.          Városi koszorúzás 11 ó.                        ig., igh., 2 diák 6.o.-ból
7.          Bornapi felvonulás 15 óra                              Hajdú B., Ráczné
9.          EKIF tanulmányi út, Esztergom                            r: T. atya, ig.
9.          Minősítés iskolánkban: Ságiné                              ig.helyettes
10-11.   Papírgyűjtés                                                  karbantartó, oszt.f.
13.        Áthelyezett szombati munkanap (okt. 22. helyett), nálunk
                            tanítás nélküli munkanap (Pályaorientációs nap)
16.        Minősítés iskolánkban: Kovácsné                          ig.helyettes
18.        EKIF szakmai nap iskolánkban                              W-B. Rita
19.        Iskolai okt. 23. megemlékezés                                Lászlóné
22.        Munkaszüneti nap
22-29.  Szentföldi zarándoklat                   résztvevők: Schweighardtné
                                                                    Lászlóné + Bakonyiné
23.        Városi okt. 23. megemlékezés 11 ó.     ig., igh., 2 diák 7.o.-ból
26.        Jelentés a DIFER-rel érintett tanulók létszámáról   isk.titkár
26.        Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap,
                                    iskolabusz 13 órakor indul
31.        Adatszolgáltatási határnap (Köznevelési Törvény 81.§):
                         a középiskolák jelzést küldenek volt tanulóink
                         ottani 1. és 2. évfolyam végi eredményeiről
31-ig    Eddig tájékoztatni a 8.o. tanulóit a felvételi eljárás rendjéről
                                                                                             Ertl Erika
November (38-58 számozott tanítási nap):
5.         Az őszi szünet utáni első tanítási nap
5.         Iskolahétfő                                                               igazgató
5.         Városi Márton-heti rendezvények kezdete
6.         EKIF értekezlet Szfvár, óvoda                                r: T. atya, ig.
6-7.      Márton-nap iskolánkban                                     Ertl E., Gróf I.
7.          Szülői Munkaközösségi megbeszélés                    igazgató
10.       Áthelyezett szombati munkanap (nov. 2. helyett)
                                              iskolabusz 13 órakor indul
10.       Hálaadó szentmise Szfvár (Magyar Szent Család)   ig., ped.(?)
….         Esti beszélgetések                                                  igazgató
13.       Minősítés iskolánkban: Hajdú Bea                         igazgató
14.       Tájékoztató leendő elsős szülőknek         igazgató, leendő ofők
14-15.  Ünnepi megemlékezés, Wekerle szobor                 igazgató
15.       Wekerle vetélkedő 13.30 óra                                   W-B. Rita
16.       Erzsébet-napi tanulmányi versenyek, rövidített nap
                                                                                   Hajdú B., Janus N.
19.       Szent Erzsébet-napi programok, szentmise       ig., Tamás atya,
                                                                                      igh., mk. vezetők
21.       Fogadóóra                                                               pedagógusok
21.       Tanulmányi verseny Bicske (matematika)             Fiedlerné
23.       Kompetenciamérés adatainak megküldése OH részére    igh.
23.       Német központi mérés (6. 8. o.) adatainak megküldése
                                                              OH részére                       igh.
24.       Ovis játszóház 9-11 óra                                           leendő ofők
27.       Minősítés iskolánkban: Ráczné                               igazgató
30-ig    DIFER mérések elvégzése                       Almádiné, Bakonyiné
December (59-73 számozott tanítási nap):
1.         Áthelyezett szombati munkanap (dec. 24. helyett)
                                               iskolabusz 13 órakor indul
2.         Advent első vasárnapja
3.          Iskolahétfő                                                              igazgató
….         XVI. Móri Diák Művészeti Fesztivál versenykiírása  igazgató
6.          Mikulás                                                                   oszt.f.
7-ig      Eddig jelentkezni a középiskolai felvételire          Ertl Erika
8.         Móri hittanos ovisok karácsonyváró játszóháza
                                                           Bakonyiné, Lászlóné, Tamás atya
9.          Advent második vasárnapja
12.        Bemutató órák 8-10 óra között                      leendő elsős ofők
13-14.  Teaház                                                                     Szülői MK
15.        Áthelyezett szombati munkanap (dec. 31. helyett), nálunk
                             szabadnap, ledolgozva március 23-án a Nyílt Napon
16.        Advent harmadik vasárnapja
20.        A téli szünet előtti utolsó tanítási nap (diák lelki nap),
             iskolabusz 13 órakor indul           hittan-tanárok, pedagógusok
20.        Adventi műsor az iskolában 8 ó.     Tamaskovics A., Lászlóné
20.        Pásztorjáték az iskolában 11 ó.                      Hajdú B., Ráczné
20?        Lelkigyakorlat pedagógusoknak 14 órától
                                                                    meghívott előadóval Móron
21.        Diákönkormányzat, tanítás nélküli munkanap:
                     Színházlátogatás (Erkel Színház: Diótörő)     Kovácsné
23.        Advent negyedik vasárnapja
23.        Városi adventi közreműködésünk 16.30 órakor
                                                                       Tamaskovics A., Lászlóné
24.        Pásztorjáték a templomban 16 óra                Hajdú B., Ráczné
29.         Mozogjon Mór családi sportnap                Riederné, Hajdú B.
Január (74-94 számozott tanítási nap):
3.          A téli szünet utáni első tanítási nap
7.          Iskolahétfő                                                              igazgató
9-IV.26. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
              5-8. o. (köznevelésről szóló tv. 80.§(9) bek.)       Riederné
9. 16.   Óvónők meghívása az első osztályba 8.55 ó.         igazgató
                                                                        Almádiné, Bakonyiné
10.        Nyolcadikosok magyar vizsgája                            W-B. Rita
14.        Nyolcadikosok matematika vizsgája                      Fiedlerné
19.        Középiskolai írásbeli felvételi vizsgák 10.00 ó.
22.        Úszás bemutató                                                       Riederné
23.        Tanulmányi verseny Érd (hittan, rajz? esszé?)
                                                                                           pedagógusok
23.        Tájékoztató leendő elsős szülőknek        igazgató, leendő ofők
24.        Pótló középiskolai írásbeli felvételi vizsgák 14.00 ó.
25.        Első félév vége
25.        13.30 óra osztályozó értekezlet, I. félév lezárása,
                                  iskolabusz 13 órakor indul                igazgató
….        Intézményi költségvetés elkészítése                      gazd.vez.
Február (95- 114 számozott tanítási nap):
1.          Félévi értesítők kiosztása                                        osztályf.
4.          Félévi nevelőtestületi értekezlet,
                               iskolabusz 13 órakor indul                   igazgató
….        Költségvetési tárgyalás az Önkormányzattal        ig., gazd.vez.
6.          Művészeti Fesztivál házi selejtezője            ig., Hajdú B., felk.
7.          Hozzáférhetőek az írásbeli felvételi eredmények
9.          Ovis játszóház                                                       leendő oszt.f.
11-22.  Szülői értekezletek                                                  osztályf.
12.        EKIF értekezlet Érd                                               r: T. atya, ig.
18-ig    Továbbtanulási jelentkezési lapok feladása           Ertl Erika
21-III.14. Szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban
25 .       Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
25-III.1. Pénzügyi és vállalkozói témahét                           felsős mk.
28.        XVI. Móri Diák Műv. Feszt. döntő              igazgató, Hajdú B.
28.        Előző évi kompetenciamérés eredményeinek megismerése
Március (115-135 számozott tanítási nap):
1.          Felsős farsang                                                         Janus N.
2.         Alsós farsang                                                           Földiné
4.          Iskolahétfő                                                              igazgató
4-8.      Sportversenyek, házi bajnokságok          Riederné,  testnevelők
5.          Egyházmegyei népzenei és néptánc találkozó Budakeszi
6.         Hamvazószerda szentmise Kapucinus templom 8 ó   T. atya
7-9.      Egyházmegyei pedagógus lelkigyakorlat, Iszkaszentgyörgy
                                                                                       Földiné, Ráczné
13.       Iskolai március 15. műsor                                        W-B. Rita
14.       Rövidített tanítási nap, iskolabusz 13 órakor indul
                      (a délutáni Gálaműsor miatt),
                      a fellépőknek és H. Beának felmentés az iskolából
14.       XVI. Móri Diák Művészeti Fesztivál gálaműsora 16 óra
                                    ig., Hajdú B., felkészítők, diákok, 2 segítő diák
15.       Városi koszorúzás                                  ig., igh., 2 diák 5.o.-ból
….       Könyvvizsgálói ellenőrzés             gazdvez,. isk.titkár, ig., igh.
18.       Középiskola nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket
18-22. Fenntarthatósági témahét                                         felsős mk.
21-22. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége         Ertl Erika
23.       Nyílt nap: 3 tanítási óra                                          pedagógusok
….       Városi környezetvédelmi és madárbarát nap
Április (136-152 számozott tanítási nap):
1.         Iskolahétfő                                                               igazgató
3.         Tanulmányi verseny Tatabánya (történelem)         W-B. Rita
8-12.    Digitális témahét                                                     felsős mk.
9.         EKIF (intézményvezetői) értekezlet Budakeszi       r: igazgató
9.         Úszás bemutató                                                       Riederné
10.       Fogadóóra                                                               pedagógusok
12?      Pedagógus lelki nap (ledolgozva május 11-én a Családi napon)
                                                          Száraz László atyával Budapesten
14.       Virágvasárnap
16.       Holokauszt áldozatainak emléknapja
17.        A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (diák lelki nap),
             iskolabusz 13 órakor indul           hittan-tanárok, pedagógusok
21.        Húsvétvasárnap
24.        A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
25-28.  Szent György-heti Vigasságok    diákcsoportok és felkészítőik
26.       Tanulmányi verseny Ráckeve (rajz)                   rajzos kollégák
….        Elsősök beiratása                                                     igazgató
30.       Felvételi határozatok megérkeznek
Május (1.2.3.4.7. osztályokban: 153-174 számozott tanítási nap):
            (5.6.8. osztályokban:       153- 175 számozott tanítási nap):
2.         Határtalanul! program előkészítő tevékenység      W-B. Rita
6.          Iskolahétfő                                                              igazgató
8.         Anyák napja                                                            1-4. oszt.f.
6-8.      Passaui zarándoklat
9.         Határtalanul! előkészítő óra                                    W-B. Rita
11.       Családi nap (számozott)             igazgató, pedagógusok, SzMK
15-17.  Határtalanul program 7. osztály
             (Három nap közül 1 nem számozott)  W-B. Rita, Fiedlerné, ig.
….         Elsőáldozás                             Tamás atya, Lászlóné, 3.o. ofők.
22.        Idegennyelvi mérés 6. 8. osztály                       Ertl E., Gróf I.
                                                                                        Szamosfalvi Zs.
23.        Határtalanul! értékelő óra                                       W-B. Rita
27.        Iskolahétfő                                                              igazgató
28.        EKIF értekezlet, Vérteskozma                               r: T. atya, ig.
29.        Országos komp.mérés 6. 8. o.      igh., beosztott pedagógusok
29.        Alsós osztálykirándulások, tanítás nélküli munkanap
                                                                                              oszt.f.
30.        Határtalanul! bemutató előadás                              W-B. Rita
….        Bérmálás                                                                 Tamás atya
30?       Városi Pedagógus nap 18 óra               pedagógusok, dolgozók
31-ig    Netfit rendszerbe adatok feltöltése                         Riederné
Június (1.2.3.4.7. osztályokban 175-181 számozott tanítási nap):
             (5.6.8. osztályokban       176–181 számozott tanítási nap):
4.          Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés        W-B. Rita
4.          Határtalanul! Nemzeti Összetartozás témanap      W-B. Rita
7.          5.6.8. osztályok osztálykirándulása, tanítás nélküli munkanap
                                                                              oszt.f.+kísérő tanárok
10.        Pünkösdhétfő Székesfehérváron
                                                         Tamaskovics A., Lászlóné,  T. atya
11.        Városi Akikre büszkék vagyunk 14 ó.        felkészítők, diákok
12.        Német központi mérés eredményeinek továbbítása
                      az OH-nak, közzétenni a honlapon                igh., ig.
13-14. Pedagógus szakmai nap, tanítás nélküli munkanap
                               diákoknak tanítási szünet                      igazgató
….        Megyéspüspök Atya köszöntése                        Tamás atya, ig.
14!       Osztályozó értekezlet                                              igazgató
14.       Tanévzáró Te Deum 17 órától                            Tamás atya, ig.
15.       Ballagás 10 órától                                                     W-B. Rita
17-20.  Leltár, elpakolás
20.       Tanévzáró értekezlet, jelentés a Fenntartónak         igazgató
20-22.  Beiratkozás a középiskolákba
23.       Úrnapi körmenet                        elsőáldozók, Hajdú B., Ráczné