Programterv

 

A SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2017-2018. tanévi

PROGRAMTERVE

 

1.  A tanév munkarendje
A tanév:
2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.
Első tanítási nap:           2017. szeptember 1. (péntek).
Utolsó tanítási nap:        2018. június 15. (péntek).
Tanítási napok száma:   180.
Az első félév 2018. január 26-ig tart.
Félévi értesítést február 2-ig kell kiadni.
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6.
Ebből 1 nap felhasználására a diákönkormányzat javaslatot tehet, 1 nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.
Szünetek a tanév rendje szerint:
Őszi szünet:
2017. október 30-tól (hétfő) november 3-ig (péntek) tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő).
Téli szünet:
2017. december 27-től (szerda) 2018. január 2-ig (kedd) tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (szerda).
Tavaszi szünet:
2018. március 29-től (csütörtök) április 3-ig (kedd) tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).
Tanítás nélküli 6 munkanap:
1.  Szeptember 22. (péntek)        Szent Gellért ünnepe
2.  Március 27. (kedd)                 Pályaorientációs nap
3.  Március 28. (szerda)               P. lelki nap
4.  Május 23. (szerda)                 1-4. osztály osztálykirándulások
Május 25. (péntek)                  5-6.8. osztály osztálykirándulások
5.  Június 8. (péntek)                   Pedagógus szakmai nap
6.  Június 11. (hétfő)                   Pedagógus szakmai nap

2.  A feladatok végrehajtásának havi ütemezése
                      ESEMÉNY                                            FELELŐS
Augusztus:                                                                    
14.          Fogadalmi szentmisén részvétel, Szfvár.     igazgató
22-31.    Tantermek dekorálása                                   oszt.f.
23.          Alakuló értekezlet 9 ó.                                  igazgató
26.          Wekerle szobornál koszorúzás                     igazgató
28.          Javítóvizsgák 9 ó.                                         pedagógusok
29.          EKIF tanévnyitó értekezlet Szfvár.               r: T.atya, ig.
29.          Tankönyvárusítás 8-17 ó.                             Fiedlerné
31.          Tanévnyitó értekezlet 9 ó.                            igazgató
31.          Órarend, ügyeletek kihirdetése                     ig.helyettes
31.          Tűz-munka-balesetvédelmi oktatás              W.L. megbízott

Szeptember:
1.           Első tanítási nap, balesetvédelmi okt.            oszt.f.
1.           Gyónási lehetőség diákoknak                         Tamás atya
1.           Tanévnyitó szentmise         Tamás atya, ig., Földiné, Lászlóné
1.           Püspöki közös tanévnyitó Szfváron 16 ó.      ped. + diákok
4.           Iskolagyümölcs program kezdete                   karbantartó
4-8.       Szakköri igények felmérése                           szakkörvezetők
5.           Úszás beindítása                                             Riederné
10.         Volt elsőáldozók (4. o.) zarándoklata püspöki misével
Bodajkon 10.30 órakor.       r: ig., Bakonyiné, szülők
11.         Naplók, szakköri naplók kitöltése                  pedagógusok
…          Tűzriadó gyakorlás                                          W. L. megbízott
11-21.   Szülői értekezletek                     oszt.f., Tamás atya, igazgató
22. v. 21.  Városi Sportnapon részvétel 3.4.o. 8-12 óra között
szervezők vagyunk!                          Riederné, pedagógusok
22. v. 21.   Városi KRESZ versenyen részvétel 2.o.   Hajdú B., Ráczné
22. v. 21.  Autómentes nap
22.         Szent Gellért nap, tanítás nélküli munkanap
T. atya, pedagógusok, adm.
22.         Szent Gellért napon színdarab előadása       Földiné, Lászlóné
29.          Tanmenetek bemutatása                               pedagógusok
29-30.    Ifjúsági zarándoklat, Mór-Bodajk 8.o.             Tamás atya
30.          Családi kirándulás                                            igazgató
30.          Felújítási kérelmek benyújtása               igazgató, Tamás atya
1- X. 27.  Családlátogatások 5.o.                                    Fiedlerné

Október:
2.          Iskolahétfő                                                         igazgató
2.          Tanulmányi verseny, Alsószentiván: népmese
4.          Szülői Munkaközösségi megbeszélés               igazgató
5.          Gyermekrajz kiállítás                     Pánczél Anna, rajzos koll.
6.          KaPI évfordulóján részvétel  Bpesten             r: igh., Gróf I.
6.          Aradi vértanúk napja iskolai műsor                     W-B. Rita
6.          Városi koszorúzás 11 ó  igh.(?), 1 (2)  mk.vez., 2 diák 6.o.-ból
+ 2 osztály nézőként 2 tanárral
6.          Bornapi ünnepi ülés                                                  —
6.          Bornapi megnyitó                                               r: igazgató
6.         „Nagy” futás                                                   Riederné, Földiné
6.          EKIF tanulmányi út (Budapest)                               —
…         Ügyelet a rajzkiállításon                                 pedagógusok
8.          Bornapi felvonulás 15 óra                                 Kovácsné, ig.
18.         Fogadóóra                                                        pedagógusok
18-19.   Papírgyűjtés                                                      Beck T., oszt.f.
25.        Tanulmányi verseny, Bicske: matematika
…           XV. Móri Diák Művészeti Fesztivál versenykiírása   igazgató
20.         Iskolai okt. 23. megemlékezés                             Tamásné
23.        Városi okt. 23. megemlékezés 11 ó   Emlékműtől séta a Járási
Hivatalhoz                  r: ig., igh., 2 diák 7.o.-ból
27.        Jelentés a DIFER-rel érintett tanulók létszámáról   isk.titkár
27.        Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap, iskolabusz 13 órakor
indul         

31.        Adatszolgáltatási határnap (Köznevelési Törvény 81.§): a
középiskolák jelzést küldenek volt tanulóink ottani 1. és 2.
évfolyam végi eredményeiről
31.        Eddig tájékoztatni a 8.o. tanulóit a felvételi eljárás rendjéről
Kertészné, Kurcsiné

November:
2- II.28.  Központi ellenőrzés a KIR adatszolgáltatásról     isk.titkár
6.         Az őszi szünet utáni első tanítási nap
6.         Iskolahétfő                                                           igazgató
7.         EKIF értekezlet, tatabányai óvoda                        r: T. atya, ig.
11.       Hálaadó szentmise Szfvár (Magyar Szent Család)   ig., ped.(?)
…         Esti beszélgetések                                                igazgató
…        Márton-nap                                           Ertl E., Gróf I., Borsné
13-17. Szent Erzsébet hét programjai                                mk. vezetők
14.       Intézményi tanfelügyelet                      igazgató, pedagógusok
16.       Szent Erzsébet-napi programok, szentmise     ig., Tamás atya,
igh., mk. vezetők
17.       Erzsébet-napi tanulm.versenyek, rövidített nap
Hajdú B. Kertészné, Krebszné
23.       Tájékoztató leendő elsős szülőknek         igazgató, leendő ofők
24.       Kompetenciamérés adatainak megküldése OH részére    igh.
24.       Német központi mérés (6. 8. o.) adatainak megküldése
OH részére                        igh.

December:
1-ig      DIFER mérések elvégzése                             Lászlóné, Földiné
2.          Ovis játszóház                                                   leendő ofők
3.         Advent első vasárnapja
4.          Iskolahétfő                                                        igazgató
5.          Mikulás                                                             oszt.f.
8.          Eddig jelentkezni a középiskolai felvételire
Kertészné, Kurcsiné
15.       Tanulmányi verseny, Budaörs: vers, próza   pedagógusok
10.       Advent második vasárnapja
…         Püspökségi adventi szombat
Tamásné, Tamaskovics A., Lászlóné
16.        Móri hittanos ovisok karácsonyváró játszóháza
Bakonyiné, Lászlóné, Tamás atya
17.        Advent harmadik vasárnapja
22.        Adventi műsor az iskolában
Tamásné, Tamaskovics A., Lászlóné
22.         Pásztorjáték az iskolában                              Kovácsné, Ságiné
22.         A téli szünet előtti utolsó tanítási nap (diák lelki nap),
iskolabusz 13 órakor indul         
hittan-tanárok, pedagógusok
22.         Lelkigyakorlat pedagógusoknak                          Tamás atya
24.        Advent negyedik vasárnapja
24.        Városi adventi közreműködésünk                    Kertészné,
Tamásné, Tamaskovics A., Lászlóné
24.         Pásztorjáték a templomban                           Kovácsné, Ságiné
…          Mozogjon Mór családi sportnap                Riederné, Hajdú B.

Január:
3.           A téli szünet utáni első tanítási nap
…          Csillagjárás                                                           Kertészné
5.           Vízkereszt szentmise Kapucinus templom         Tamás atya
8.           Iskolahétfő                                                            igazgató
9-IV.27. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
5-8. o. (köznevelésről szóló tv. 80.§(9) bek.)     Riederné
10. 17.   Óvónők meghívása az első osztályba                  igazgató
20.         Középiskolai írásbeli felvételi vizsgák: előtte 2 hétig
8.o.-ban csak magyarból és matematikából lehet számonkérés
24.         Tanulmányi verseny, Érd: hittan, rajz                 pedagógusok
23.         Úszás bemutató                                                    Riederné
26.         Első félév vége
26.         13.30 óra Osztályozó értekezlet, I. félév lezárása, első 5 óra
megtartva, iskolabusz 13 órakor indul                 igazgató
…          Könyvvizsgálói ellenőrzés
25.         Tájékoztató leendő elsős szülőknek       igazgató, leendő ofők

Február:
2.           Félévi értesítők kiosztása                                    osztályf.
5.           Félévi nevelőtestületi értekezlet, első 5 óra megtartva,
iskolabusz 13 órakor indul                                  igazgató
…         Művészeti Fesztivál házi selejtezője            ig., Hajdu B., felk.
6.          EKIF értekezlet, budaörsi iskola                          r: T. atya, ig.
8.          Bemutató órák 8-10 óra között                      leendő elsős ofők
9.          Felsős farsang                                                      Fiedlerné
10.        Ovis játszóház                                                      leendő oszt.f.
10.        Alsós farsang                                                       Ráczné
12-23.  Szülői értekezletek                                               osztályf.
13.        Egyházmegyei népzenei és néptánc találkozó, Budakeszi
14.        Hamvazószerda szentmise Kapucinus templom 8 ó   T. atya
15-17.  Egyházmegyei pedagógus lelkigyakorlat, Iszkaszentgyörgy
Ertl Erika, Lászlóné
19-ig    Továbbtanulási jelentkezési lapok feladása         Kurcsiné
22.        XV. Móri Diák Műv. Feszt. döntő               igazgató, Hajdu B.
22-III.13. Szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban
25 .       Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
28.        Előző évi kompetenciamérés eredményeinek megismerése

Március:
3.          Nyílt nap: 3 tanítási óra                                      pedagógusok
5-9.      Sportversenyek, házi bajnokságok          Riederné,  testnevelők
5.          Iskolahétfő                                                          igazgató
5-9.      Pénzügyi és vállalkozói témahét                        felsős mk.
7.          Fogadóóra                                                           pedagógusok
10.        Áthelyezett munkanap – nálunk tanítási szünet, ledolgozva
március 3-án a Nyílt napon
14.        Iskolai március 15. műsor                                  W-B. Rita,
Buza Csilla, Tamaskovics Anikó, Lászlóné
14.       Rövidített tanítási nap, 5 tanóra megtartva, iskolabusz 13
órakor indul ( a délutáni Gálaműsor miatt)
14.       XV. Móri Diák Művészeti Fesztivál gálaműsora 16 óra
ig., Hajdú B., felkészítők, diákok, 2 segítő diák
15.       Városi március 15. műsor 10 óra                        W-B. Rita,
Buza Csilla, Tamaskovics Anikó, Lászlóné
15.       Városi koszorúzás    ig., igh., 2 diák 5.o.-ból (szereplők közül)
23.       „Kárpát-medence” Tanulmányi verseny, Piliscsaba
21.       Alsós szakmai nap, Ráckeve
21-22.  Tanulói adatlapok módosításának lehetősége    Kurcsiné
24.        Móri hittanos ovisok húsvétváró játszóháza
Bakonyiné, Lászlóné, Tamás atya
25.        Virágvasárnap
26.        A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (diák lelki nap),
iskolabusz 13 órakor indul         
hittan-tanárok, pedagógusok
27.       Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap
28!       Lelkigyakorlat pedagógusoknak, tanítás nélküli munkanap
Tamás atya

Április:
1.        Húsvétvasárnap
4.         A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
9.         Iskolahétfő                                                            igazgató
9-13.   Digitális témahét                                                   felsős mk.
10.      Úszás bemutató                                                     Riederné
16.       Holokauszt áldozatainak emléknapja
…        Elsősök beiratása                                                  igazgató
21.       Áthelyezett munkanap – nálunk tanítási szünet, ledolgozva
május 12-én a Családi napon
23-27. Fenntarthatósági témahét                                      felsős mk.
24.       EKIF értekezlet, martonvásári                              r: T. atya, ig.
27.       Felvételi határozatok megérkeznek
27.       Tanulmányi verseny, Ráckeve: rajz                    pedagógusok
30.       Pihenőnap (május 1. előtti hétfő)

Május:
2.         Határtalanul! program előkészítő tevékenység     Tamásné
2.         Anyák napja                                                          1-4. oszt.f.
6-8?     Passaui zarándoklat
7.          Iskolahétfő                                                             igazgató
9.         Határtalanul! előkészítő óra                                   Tamásné
12.       Családi nap (számozott)          igazgató, pedagógusok, Sz. Mk.
16.       Német nyelvi mérés 6. 8. osztály                           igh.
16-18.  Határtalanul program 7. osztály          Tamásné, W-B. Rita, ig.
…          Elsőáldozás                         Tamás atya, Bakonyiné, 3.o. ofők.
23.        Határtalanul! értékelő óra                                       Tamásné
21.        Pünkösdhétfő Székesfehérváron     Tamaskovics A., Lászlóné,
T. atya
23.        Országos komp.mérés 6-8. o.        igh., beosztott pedagógusok
30.        Határtalanul! bemutató előadás                            Tamásné
23.        Alsós osztálykirándulások                                     oszt.f.
25.        5.6. osztályok osztálykirándulásai          oszt.f.+kísérő tanárok
25-26.  8. osztály kétnapos (?) kirándulása             oszt.f.+kísérő tanár
28.        Iskolahétfő                                                           igazgató
…         Bérmálás
31.        Városi Pedagógus nap 18 óra
Június:
1.          Netfit rendszerbe adatok feltöltése                      Riederné
3.          Úrnapi körmenet              elsőáldozók, Kovácsné, Ságiné
4.          Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés      Tamásné
4.          Határtalanul! Nemzeti Összetartozás témanap    Tamásné
5.          EKIF értekezlet, Vérteskozma                            r: T. atya, ig.
8.          Pedagógus szakmai nap, diákoknak szünet         igazgató
11.        Pedagógus szakmai nap, diákoknak szünet         igazgató
12.        Városi Akikre büszkék vagyunk 14 ó.        felkészítők, diákok
13.        Megyéspüspök Atya köszöntése                       Tamás atya, ig.
15.        Utolsó tanítási nap
15!        Osztályozó értekezlet: minden tantárgyból átlagszámítás
beírása a naplóba, ehhez igazított osztályzatok       igazgató
15.         Német központi mérés eredményeinek továbbítása az OH-
nak, a Hivatal közzéteszi a honlapján                 igh.
15.         Tanévzáró Te Deum 17 órától                       Tamás atya, ig.
16.         Ballagás 10 órától                                                  Tamásné
18-20.   Leltár, elpakolás
20.        Tanévzáró értekezlet, jelentés a Fenntartónak         igazgató
21-23.   Beiratkozás a középiskolákba

aug. 28. EKIF értekezlet, Székesfehérvár