Programterv

Programterv 2020-2021 ide kattintva letölthető

A SZENT ERZSÉBET RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

2020-2021. tanévi

PROGRAMTERVE

A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL EGYES PROGRAMOK ELMARADHATNAK!

Összeállította:
Kovács Béla
igazgató

1. A tanév munkarendje

A tanév:
2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.
Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd).
Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd).
Tanítási napok száma: 179.
Az első félév 2021. január 22-ig tart.
Félévi értesítést 2021. január 29-ig kell kiadni.
Témahét: „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március
1 – 5. (hétfő – péntek).

Leendő elsősök beíratása: 2021. április 15-16. (csütörtök – péntek).

Tanítás nélküli munkanapok száma: 6.
Ebből 1 nap felhasználására a diákönkormányzat javaslatot tehet, 1 nap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Szünetek a tanév rendje szerint:
Őszi szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

Téli szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

Tavaszi szünet:
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Mérések:
Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. osztály: szeptember 21 – október 12.
DIFER mérés 1. osztály: december 4-ig
NETFIT 5-8. osztály: január 11 – április 23. között
Idegen nyelvi mérés 6. 8. osztály: május 19. (szerda)
Kompetenciamérés 6. 8. osztály: május 26. (szerda)

Tanítás nélküli 6 munkanap:
1. Szeptember 24. (csütörtök) Szent Gellért nap
2. December 18. (péntek) Pályaorientációs nap
3. Március 26. (péntek) Pedagógus lelki nap
4. Március 31. (szerda) Diákönkormányzat
5. Május 26. (szerda) Alsós osztálykirándulások
Június 4. (péntek) Felsős osztálykirándulások
6. Június 11. (péntek) Pedagógus szakmai nap

2. A feladatok végrehajtásának havi ütemezése

ESEMÉNY – FELELŐS
Augusztus:
14. Fogadalmi szentmisén részvétel Székesfehérváron
Szent Imre templom 18.00 igazgató
19. Tankönyvek átvétele Fiedlerné
24. Alakuló értekezlet 9.00 igazgató
24-31. Tantermek dekorálása oszt.f.
25. EKIF tanévnyitó értekezlet Szfvár. 10.00 r: T.atya, ig.
25. Egyéni tanrend szerint haladó tanuló vizsgáztatása
Kovácsné, Ságiné, Ertl E., Bakonyiné
26. KaPI tanévnyitó konferencia, Budapest igazgató
26. Wekerle szobornál koszorúzáson részvétel igazgató
27. Tűz-munka-balesetvédelmi oktatás 8.30 W.L. megbízott
27. Adatvédelmi (GDPR) tájékoztató 9.00 Sipos Adrienn,
Marczali Melinda
28. Egyéni tanrend szerint haladó tanuló vizsgáztatása
Kovácsné, Ságiné, Ertl E., Bakonyiné
31. Városi vezetői értekezlet 8.00 igazgató
31. Tanévnyitó értekezlet 10.00 igazgató
31. Órarend, ügyeletek kihirdetése ig.helyettes

Szeptember (1-21 számozott tanítási nap):
1. Első tanítási nap, balesetvédelmi okt. oszt.f.
1. Gyónási lehetőség diákoknak Tamás atya
1. Tanévnyitó szentmise 11 órakor, iskolabusz 13 órakor indul
Tamás atya, ig.
1. Püspöki közös tanévnyitó Szfváron
…. Iskolagyümölcs program kezdete karbantartó
2-11. Szakköri igények felmérése szakkörvezetők
7- X. 22. Családlátogatások 5.o.
10. Tanévindító dokumentumok kitöltése, statisztika pedagógusok
…. Határtalanul! előkészítő óra Fiedlerné
14-25. Szülői értekezletek oszt.f., Tamás atya, igazgató
18. Minősítés iskolánkban Lászlóné, igazgató
19. Ovis sportnap leendő ofők, igazgató, igh.
20. Egyházmegyei elsőáldozás Bodajkon (?) Lászlóné, Földiné
21-X.12. Pályaválasztást megalapozó kompetenciák
vizsgálata a 8. osztályban Fiedlerné
22. Minősítés iskolánkban Bakonyiné, igh.
23-25. Határtalanul! kirándulás 8.o. Fiedlerné, W-B. Rita, igazgató
24. Szent Gellért nap, tanítás nélküli munkanap
25. Városi Diák Sportnapon részvétel 3-4.o. 8-12 óra között
Almádiné, Bakonyiné, Földiné, Lászlóné
25. Városi KRESZ programon részvétel 2.o. Kovácsné, Ságiné
(Amennyiben a rendezvények nem kerülnek megszervezésre, isko-
lánkban tanítási szünet, ledolgozva máj. 15-én a Családi napon)
25-26. Egyházmegyei ifjúsági zarándoklat (bérmálkozók
zarándoklata) Mór-Bodajk 8.o. Tamás atya
26. Családi kirándulás
28. Iskolahétfő igazgató
30. Tanmenetek bemutatása pedagógusok
30. Felújítási kérelmek benyújtása Fenntartóhoz igazgató
30. Pedagógus Képzési Ösztöndíj Program
jelentkezés záró napja igazgató
…. Tanulmányi verseny (népmese) Alsószentiván
…. Tűzriadó gyakorlás W. L. megbízott

Október (22-37 számozott tanítási nap):
2. Minősítés iskolánkban Fiedlerné, igazgató
2. Bornapi ünnepi ülés 13.00 közreműködő iskola vagyunk
Tamaskovics A., Forstner-Nagy O., Kurcsiné, (Almádiné)
2. Bornapi megnyitó
2. „Nagy” futás Földiné
4. Bornapi felvonulás 15.00 Almádiné, Bakonyiné
6. Aradi vértanúk napja iskolai műsor (rádiós) W-B. Rita
6. Aradi vértanúk napja 11.00 r: igazgató (?)
…. Határtalanul! témanap 8. o. Fiedlerné
…. Határtalanul! értékelő óra 8. o. Fiedlerné
…. Határtalanul! bemutató előadás 8. o. Fiedlerné
…. KaPI fenntartói értekezlet igazgató
…. Felsős szakmai nap Nagykarácsony (?)
7-8. Papírgyűjtés karbantartó, oszt.f.
17. Ovis sportnap leendő ofők, igazgató, igh.
20. EKIF tanulmányi út r: T. atya, ig.
22. Iskolai okt. 23. megemlékezés Lászlóné, Tamaskovics A.
22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap,
iskolabusz 13 órakor indul
22. Városi okt. 23. megemlékezés 16.30
közreműködő iskola vagyunk Lászlóné, Tamaskovics A.
22. Jelentés a DIFER-rel érintett tanulók létszámáról isk.titkár
31. Adatszolgáltatási határnap (Köznevelési Törvény 81.§):
a középiskolák jelzést küldenek volt tanulóink
ottani 1. és 2. évfolyam végi eredményeiről
31-ig Eddig tájékoztatni a 8.o. tanulóit a felvételi eljárás rendjéről
Ertl Erika, Fiedlerné

November (38-58 számozott tanítási nap):
2. Az őszi szünet utáni első tanítási nap
2. Iskolahétfő igazgató
9. Szülői Munkaközösségi megbeszélés igazgató
8. Budapesti Operettszínház előadásának megtekintése Kovácsné
11. Tájékoztató leendő elsős szülőknek igazgató, leendő ofők
11- Városi Márton-heti rendezvények
12-13. Márton-nap iskolánkban Ertl E., F-N. Orsolya
13. Megyéspüspök Atya köszöntése igazgató
14. Hálaadó szentmise Szfvár (Magyar Szent Család) ig., ped.(?)
17. EKIF értekezlet, Szfvár r: T. atya, ig.
19. Szent Erzsébet-napi programok, szentmise ig., Tamás atya,
igh., mk. vezetők
20. Erzsébet-napi tanulmányi versenyek
20. Kompetenciamérés adatainak megküldése OH részére igh.
20. Idegen nyelvi központi mérés (6. 8. o.) adatainak
megküldése OH részére igh.
25. Fogadóóra pedagógusok
25. Pedagógus portfóliók feltöltésének záró napja
Ertl E. Szamosfalvi Zs.
29. Advent első vasárnapja

December (59-71 számozott tanítási nap):
4. Mikulás oszt.f.
4-ig DIFER mérések elvégzése Hajdu B., Ráczné
4-ig Eddig jelentkezni a középiskolai felvételire
Ertl Erika, Fiedlerné
5. Ovis játszóház 9-11 óra leendő ofők
6. Advent második vasárnapja
7. Iskolahétfő igazgató
…. XVIII. Móri Diák Művészeti Fesztivál versenykiírása igazgató
12. Áthelyezett szombati munkanap (dec. 24. helyett),
nálunk szabadnap, ledolgozva március 20-án a Nyílt napon
10-11. Teaház Szülői MK
13. Advent harmadik vasárnapja
17. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap (diák lelki nap),
iskolabusz 13 órakor indul hittan-tanárok, pedagógusok
17. Adventi műsor az iskolában 8 ó. Tamaskovics A., Lászlóné
17. Pásztorjáték az iskolában 11 ó. Kurcsiné, Bakonyiné
18. Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap
18. Lelkigyakorlat pedagógusoknak Tamás atya
20. Advent negyedik vasárnapja 16.30
közreműködő iskola vagyunk Tamaskovics A., Lászlóné
24. Pásztorjáték a templomban 16 óra Kurcsiné, Bakonyiné
27. Mozogjon Mór Családi Sportnap Riederné, Hajdu B.
Január (72-91 számozott tanítási nap):
4. A téli szünet utáni első tanítási nap
4-III.31. A továbbképzési kötelezettség vizsgálata OH, igazgató
6. Vízkereszt szentmise Tamás atya
11. Iskolahétfő igazgató
11-IV.23. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata
5-8. o. (köznevelésről szóló tv. 80.§(9) bek.) Riederné
…. Nyolcadikosok matematika vizsgája Fiedlerné
…. Nyolcadikosok magyar vizsgája Lászlóné
13. Óvónők meghívása az első osztályba 8.55 igazgató
Hajdu B., Ráczné
13. Tájékoztató leendő elsős szülőknek igazgató, leendő ofők
19. Úszás bemutató Riederné
20. Óvónők meghívása az első osztályba 8.55 igazgató
Hajdu B., Ráczné
22. Első félév vége
22. 13.30 osztályozó értekezlet, I. félév lezárása,
iskolabusz 13 órakor indul igazgató
23. Középiskolai írásbeli felvételi vizsgák 10.00
27. Bemutató órák 8-10 óra között leendő elsős ofők
28. Pótló középiskolai írásbeli felvételi vizsgák 14.00
…. Tanulmányi verseny Érd
…. Intézményi költségvetés elkészítése gazd.vez.
29. Félévi értesítők kiosztása osztályf.

Február (92- 111 számozott tanítási nap):
1. Félévi nevelőtestületi értekezlet,
iskolabusz 13 órakor indul igazgató
2-11. Szülői értekezletek osztályf.
…. Költségvetési tárgyalás az Önkormányzattal ig., gazd.vez.
3. Művészeti Fesztivál házi selejtezője ig., Hajdú B., felk.
8. Hozzáférhetőek az írásbeli felvételi eredmények
…. KaPI értekezlet igazgató
12. Felsős farsang F-N. Orsolya
13. Ovis játszóház leendő oszt.f.
13. Alsós farsang Kovácsné
…. Egyházmegyei népzenei és néptánc találkozó, Budakeszi
16. EKIF értekezlet, Szfvár r: T. atya, ig.
17. Hamvazószerda szentmise T. atya
18-20. Egyházmegyei pedagógus lelkigyakorlat, Iszkaszentgyörgy
W-B. Rita, ………..
19-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok feladása
Ertl Erika, Fiedlerné
23-III.12. Szóbeli felvételi vizsgák a középiskolákban
25? XVIII. Móri Diák Műv. Feszt. döntő igazgató, Hajdu B.
25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

Március (112-132 számozott tanítási nap):
1. Iskolahétfő igazgató
1-5. „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét felsős mk.vez.
9. Úszás bemutató Riederné
10. Tornaverseny Riederné, testnevelők
…. Tanulmányi verseny (kreatív matek) Bicske
12. Iskolai március 15. műsor W-B. Rita, Tamaskovics A.
15. Városi koszorúzás r: igazgató
15. XVIII. Móri Diák Művészeti Fesztivál gálaműsora 16 óra
ig., Hajdu B., felkészítők, diákok, 2 segítő diák
…. Könyvvizsgálói ellenőrzés gazdvez,. isk.titkár, ig., igh.
16. Középiskola nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket
22-23. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége
Ertl Erika, Fiedlerné
20. Nyílt nap: 3 tanítási óra pedagógusok
…. Alsós szakmai nap Nagykarácsony /fejlesztésről/
…. Tanulmányi verseny (alsós matek, sakk, szavaló) Pázmánd
…. Városi környezetvédelmi és madárbarát nap
26. Lelkigyakorlat pedagógusoknak,
tanítás nélküli munkanap igazgató
28. Virágvasárnap
30. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (diák lelki nap),
iskolabusz 13 órakor indul hittan-tanárok, pedagógusok
31. Diákönkormányzatos nap, tanítás nélküli munkanap

Április (133-150 számozott tanítási nap):
4. Húsvétvasárnap
7. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap
12. Iskolahétfő igazgató
15-16. Elsősök beiratása igazgató
16. Holokauszt áldozatainak emléknapja
20. EKIF értekezlet, Szfvár r: T. atya, ig.
21. Fogadóóra pedagógusok
…. Szent György-heti vigasságok diákcsoportok és felkészítőik
…. Tanulmányi verseny (rajz) Ráckeve
30. Felvételi határozatok megérkeznek

Május (alsós osztályokban: 151-169 számozott tanítási nap):
(felsős osztályokban: 151- 170 számozott tanítási nap):
3. Iskolahétfő igazgató
…. Határtalanul! program előkészítő tevékenység
5. Anyák napja 1-4. oszt.f.
6-8. Passaui zarándoklat (?)
…. Határtalanul! előkészítő óra
…. Tanulmányi verseny (levelezős bibliaismereti) Alsószentiván
hittan tanárok
12. Idegen nyelvi mérés 6. 8. osztály
Ertl E., F-N. Orsolya, Szamosfalvi Zs.
15. Családi nap (nem számozott) igazgató, pedagógusok, SzMK
23. Pünkösd
24. Egyházmegyei Nap, fellépés Szfvár F-N. Orsolya, igazgató
26. Országos komp. mérés 6. 8. o. igh., beosztott pedagógusok
26. Alsós osztálykirándulások, részükre
tanítás nélküli munkanap oszt.f.
…. Határtalanul program 7. osztály (három nap közül 1 nem
számozott)
…. Bérmálás Tamás atya
27. Városi Pedagógus nap 18 óra pedagógusok, dolgozók
28-ig Netfit rendszerbe adatok feltöltése Riederné
31. Iskolahétfő igazgató

Június (alsós osztályokban: 170 – 179 számozott tanítási nap):
(felsős osztályokban: 171–179 számozott tanítási nap):
1. EKIF értekezlet, Szfvár r: T. atya, ig.
3. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés W-B. Rita
…. Határtalanul! Nemzeti Összetartozás témanap
…. Határtalanul! értékelő óra
4. Felsős osztálykirándulások, részükre
tanítás nélküli munkanap oszt.f.+kísérő tanárok
5. 8. osztály kirándulásának 2. napja oszt.f.+kísérő tanár
6. Úrnapi körmenet leendő elsőáldozók, Almádiné, Bakonyiné
…. Határtalanul! bemutató előadás
8. Városi Akikre büszkék vagyunk 14.00 felkészítők, diákok
11. Pedagógus szakmai nap, tanítás nélküli munkanap
diákoknak tanítási szünet igazgató
11. Pedagógus-napi köszöntés 12.00 pedagógusok, dolgozók
11. Német központi mérés eredményeinek továbbítása
az OH-nak, közzétenni a honlapon igh., ig.
…. Megyéspüspök Atya köszöntése Tamás atya, ig.
15. Utolsó tanítási nap, az iskolabusz 13 órakor indul
15. Osztályozó értekezlet! igazgató
15-18. Leltár, elpakolás igh.
17. Szerenád, nyolcadikosok megvendégelése
18. Tanévzáró értekezlet, jelentés a Fenntartónak igazgató
18. Tanévzáró Te Deum 17 órától Tamás atya, ig.
19. Ballagás 10 órától Szamosfalvi Zs.