Intézményünk erősségei

Iskolánkban korszerű körülmények között közvetítjük a keresztény értékeket. Nem pusztán ismeretátadásra törekszünk, hanem diákjainkat igyekszünk a jót elfogadó és azt közvetítő, teljes emberré nevelni.

– Iskolánk diákközössége 230 tanulóból áll, a többségében móri diákunk mellett további 10 településről érkeznek tanulóink. Bakonycsernye-Balinka-Bodajk településekről iskolabuszt közlekedtetünk.

– Pedagógusaink az oktatási feladatok magas szintű ellátásán túl nagy hangsúlyt fektetnek a diákok folyamatos nevelésére is. Minden tantárgyat az előírt végzettséggel rendelkező pedagógus tanítja, így iskolánkban a szakos ellátottság 100 %-os.

– Az alsó tagozaton iskolaotthonos formában neveljük a gyermekeket. Ennek érdekében 2 új iskolaotthonos termet is kialakítottunk, amit birtokba is vettek elsős tanulóink.

– Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra. Iskolánkban az első osztályban, kiscsoportos bontásban megkezdődik az idegen nyelv tanítása. Diákjaink a német és az angol nyelv tanulása közül választhatnak.

– Kiemelt területnek számít intézményünkben a számítástechnika oktatása is. Ez a tevékenység a 2005-ben átadott, és korszerű gépekkel felszerelt számítástechnika szaktanteremben történik. Mindegyik tantermünkben digitális táblák segítségével folyik az oktatás.

– Bevezettük a szaktantermi rendszert a kémia, biológia, fizika, technika, angol és  német nyelvek oktatásában is.

– Fontosnak tartjuk a lélek erősítése mellett a test edzését is. Iskolánk nagyméretű parkettás tornateremmel rendelkezik. Itt a testnevelés órákon kívül a délutáni sportszakkörökön mozoghatnak a gyerekek, valamint órarendbe építve úszásoktatáson vehetnek részt. Minden évfolyamunkon tanulóink részére naponta tartunk testnevelés órákat.

– 2019-ben került átadásra iskolánk sport- és szabadidőparkja. A park területén szabvány méretű rekortán felületű kézilabda pálya, 7 tornyú játszóvár, csúszdák, kerti pavilonok, homokozók, kültéri padok és asztalok szolgálják a hozzánk járó gyermekek sportolási tevékenységét valamint szabadidejük hasznos eltöltését. A létesítményhez öltözőket, szertárakat és egyéb helyiségeket is magában foglaló épület is tartozik.

– Tanulóink részt vesznek az egyházmegye iskolái által szervezett, valamint a városi iskolák által rendezett tanulmányi versenyeken, ahonnan szép eredményekkel térnek haza. Megyei és országos versenyeknek is résztvevői vagyunk, ahol szintén jó teljesítményt nyújtanak tanulóink.

– Diákjainkat a délutáni órákban sok (szaktárgyi és sport) szakkör várja.

– A továbbtanulás terén jó felvételi eredményekkel büszkélkedhet iskolánk. Ennek érdekében a 7. évfolyam II. félévétől a felvételi időpontjáig magyarból és matematikából felvételi előkészítőt tartunk számukra, órarendbe építve. A lelkiismeretes pedagógusaink munkájának köszönhetően az állami és az egyházi középiskolák felé is nyitva áll az út diákjaink előtt. Intézményünk ballagó diákjainak (az elmúlt évek átlagában) mindegy 75%-a gimnáziumban folytatja tanulmányait.