Bemutatkozás

Intézményünk, a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola a rendszerváltást követően, 1990-ben kezdte meg működését, a Székesfehérvári Egyházmegyében elsőként. Városunkban az egyházi oktatás nagy múltra tekint vissza, hiszen az első ilyen iskolát 1774-ben hozták létre.

Az újraindítást követően fokozatosan bővült az évfolyamok száma. Alapító okiratunk szerint alaptevékenységünk a nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás, melyhez számos kiegészítő tevékenység kapcsolódik. 8 évfolyamunkon 230 tanulót nevelünk-oktatunk.

Iskolánk az ide járó diákok részére az alábbiakat kínálja:
– Jól képzett, munkájukra igényes pedagógusok, stabil nevelőtestület
– Családias osztály- és iskolai légkör, jó közösségek
– Német vagy angol nyelv választásának lehetősége első osztálytól kezdődően  heti 2, majd heti 3 órában
– Úszásoktatás, korcsolyaoktatás, sportrendezvények, házi bajnokságok
– Számítástechnikai oktatás kiscsoportba szervezve
– Iskolai könyvtárunk látogatásának lehetősége
– 1-4. osztályban iskolaotthonos forma
– Hittanóra heti 2 alkalommal órarendbe építve
– Logopédiai fejlesztésen való részvétel
– Gyógytestnevelésen való részvétel
– Független szakértők és szaktanácsadók felkérése a pedagógiai munka hatékonyságának mérésére
– Tanulmányi vetélkedőkön és sportversenyeken való eredményes szereplés
– Szakkörök választásának lehetősége: énekkar, német néptánc, atlétika, labdajáték, tömegsport, ducitorna, kézműves, angol nyelvi, német nyelvi, kézilabda, labdarúgás
– Iskolánk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája
– Felvételi előkészítő a 7. osztály II. félévétől
– Közösségformáló rendezvények a szülők számára is: családi kirándulások, Esti beszélgetések c. előadássorozat
– Városi szintű kulturális programok szervezése, előadások neves előadókkal, önkormányzattal közös rendezvények, Móri Diák Művészeti Fesztivál

Kiemelt területnek számít a nyelvoktatásunk: német – angol nyelvet tanulhatnak diákjaink az első osztálytól kezdődően. A számítástechnika oktatása kiscsoportos foglalkozás során szaktantermi rendszerben folyik. Emelt óraszámban tanítjuk a felvételi tantárgyakat: a magyar nyelv- és irodalmat, valamint a matematikát. Fontos számunkra a hagyományok ápolása, a néptánc oktatása. Minden évfolyamunkon tanulóink mindennapos testnevelési órákon vesznek részt, valamint órarendbe építve úszásoktatást tartunk számukra. Diákjaink számos tantárgyi- és sport szakkör kínálata közül választhatnak.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségformálásra a diákközösségeken kívül a szülők körében is. Ennek egyik fontos színtere a családi kirándulások szervezése, ahová a pedagógusok a tanulók szüleit is meghívják, így a szülők és az iskola közötti kapcsolatok is megerősödnek. A közösségformálás másik fontos tényezője az „Esti beszélgetések” című előadássorozatunk, ahová neves előadókat hívunk meg, mint például: Böjte Csaba atyát, az erdélyi árvák gyámolítóját, Eperjes Károly színművészt, Jókai Anna írónőt és másokat. Ezekre a rendezvényekre városunk és a környékbeli települések lakóit is meghívjuk.

Városunk kulturális életébe is bekapcsolódunk, hiszen kezdeményezésünkre Mór Város Önkormányzatával már több mint egy évtizede közösen szervezzük a Móri Diák Művészeti Fesztivált.

Célunk, hogy olyan diákokat neveljünk, akik hasznára válnak a társadalomnak, közösségben gondolkodnak, képesek az egymás iránti szolidaritásra. Igényesek a környezetükkel szemben, óvják a természetet, hiszen azt majd gyermekeiknek kell továbbadniuk.

Hiszünk abban, hogy a bennünket körülvevő környezetnek is erős nevelő hatása van, ezért esztétikus, gondozott körülmények között oktatjuk diákjainkat.