Járványügyi eljárásrend

Járványügyi eljárási rend 2020 letölthető formában

I. Általános elvek
1. Az eljárás kialakítása során igyekeztünk a legnagyobb körültekintéssel eljárni.
2. Felelősséggel tartozunk minden ránk bízott gyermekért, valamint a pedagógusokért és dolgozókért.
3. Legfontosabb célunk, hogy a hagyományos iskolai nevelési-oktatási keretek között neveljük, tanítsuk a ránk bízott gyermekeket. Ez szolgálja a legjobban az érdekeiket:
– társak között, intézményben, tanórai részvétellel elsajátítani a tananyagot, fejlődni testben és lélekben
együtt lenni a barátokkal, osztálytársakkal, közösségi életet élni
4. Nagyon fontos, hogy az iskolába járással tehermentesítsük a tavasszal már jócskán helytállt szülőket, családokat.
5. Ezen felelősség tudatában fogalmaztuk meg iskolánk idei Munkatervét, minden olyan eseményt elhagyva, amelyek nem szükségesek a fentebb felsorolt célok eléréséhez, és nagymértékben ronthatják az iskolaépületben zajló oktatás esélyeit.
6. Fenntartónk is törölt minden olyan programot, melyek a legkisebb mértékben is veszélyeztethetik az iskolába járást (közös székesfehérvári tanévnyitó, Szent Gellért konferencia, tanulmányi- és sportversenyek lebonyolítása az intézményekben egyházmegyei iskolások részvételével, …).
II. Technikai felkészülés
1. A nyár folyamán nagy teljesítményű, ipari felhasználású mosogatógépet vásároltunk, melynek segítségével, speciális vegyszerekkel a legbiztonságosabban mosogathatják el a gyerekek által használt eszközöket a konyhai dolgozóink.
2. Állványra szerelt, szenzoros (érintésmentes) kézfertőtlenítő adagolókat vásároltunk és helyeztünk el a bejáratnál a folyosón balra és jobbra.
3. Érintésmentesen működő, a gyerekek/dolgozók testhőmérsékletét mérő műszereket vásároltunk a biztonságos beléptetéshez.
4. Többszáz sebészi maszkot vásároltunk, hogy szükség esetén rendelkezésre álljon.
5. A fentebb felsorolt gépek, eszközök beszerzési értéke eléri a 4 millió forintot.
6. A Székesfehérvári Egyházmegyének a legfontosabb az iskolák – óvodák esetében, hogy az általa fenntartott intézményrendszer minden egyes intézményében a lehető legalaposabban készüljenek fel a járványügyi helyzet adta kihívásokra.
7. A Fejér Megyei Kormányhivatal váratlan ellenőrzést végzett iskolánkban, a jegyzőkönyv tanúsága szerint jól készültünk fel a diákok fogadására.
III. Belépés, iskolahasználat rendje
1. Az iskolában csak tünetmentes diákok tanulhatnak, felnőttek dolgozhatnak.
2. Az iskolabusszal utazó tanulók az első napon kialakított beosztás szerint, ugyanazon helyre leülve, ugyanazon párral együtt utazhatnak minden nap.
3. A buszra történő felszállástól az osztályterembe történő megérkezésig maszkot kell viselniük.
4. Az iskolába érkező minden gyermeknek az épület előtti parkolótól az osztályterembe történő megérkezésig maszkot kell viselnie.
5. Az iskolába belépni csak az első főbejáraton lehetséges, a nagykaput tilos használni.
6. Belépéskor minden diákunknak használnia kell az érintésmentes kézfertőtlenítő automatát a folyosón.
7. Belépéskor az ügyeletes pedagógusok minden gyermeknek megmérik a testhőmérsékletét érintésmentes mérőműszerrel.
8. Amennyiben a gyermek lázas, azonnal elkülönítjük (elkülönítő a Kistanári szoba), értesítjük a szülőt és az iskolaorvost, Népegészségügyi Központot.
9. A tanítási nap során az osztálytermekben és az udvaron, a sportudvarban nem kell maszkot viselni (de lehet).
10. A közösségi tereken, ahol sokan együtt vannak (folyosók és mosdók), kötelező a maszk szabályos használata.
11. A gyerekeknek otthonról kell maszkot hozniuk, ezt jelöljék meg valamilyen módon, hogy felismerjék a sajátjukat.
12. Szülők az intézmény területére nem léphetnek (kivétel az elsős szülők az első héten, maszkban, kézfertőtlenítés után).
13. A hétfő reggeli hétindítókat nem tömegben a tornateremben tartjuk. Jelen helyzetben Tamás atya az iskolarádió segítségével fog a közösséghez szólni, ezt a gyerekek az osztályaikban hallgatják meg.
14. A tanítási órák rövidebbek, a szünetek hosszabbak lesznek, hogy a gyerekeknek legyen idejük a mosdók használatára, az étkezés elvégzésére a szükséges kézmosás-kézfertőtlenítés alkalmazásával is.
15. Az osztálytermekben az év elején kialakított ülésrendet az állandó párokkal meg kell tartani, kerülni fogjuk a gyerekek másik helyre történő ültetését.
16. Testnevelés órákon, néptánc órákon szintén állandó párokat igyekszünk kialakítani, a tornatermi öltözőkben a zsúfoltságot el kell kerülni.
17. Napközben lehetőség szerint sokat kell szellőztetni, jó idő esetén a szünetekben a szabadban tartózkodni. Ezért kérjük, legyen a gyerekeknél vastagabb felső ruha.
18. Az étkezőben mindig ugyanahhoz a csoporthoz tartozó gyerekek étkezhetnek, nem lesznek átcsoportosíthatóak máshová a diákok. Mindig ugyanarra a helyre kell ülniük az ebédlőben.
19. A terítést a veszélyhelyzetben nem a gyerekek végzik, ők csak a saját evőeszközeikhez nyúlhatnak.
20. A gyermekek a magukkal hozott ételeket kizárólag ételdobozban tárolhatják.
21. Azok a tanulók, akik elhagyják az iskola épületét más, iskolán kívüli foglalkozás miatt, lehetőség szerint aznap ne lépjenek újra az intézmény területére.
22. Reggel nem megoldható, délután azonban lépcsőzetesen fejeződik be a tanítás a gyerekek számára annak érdekében, hogy ne nagy tömeg mozogjon egyszerre a hazainduláskor.
15.30 – 4. o.
15.35 – 3. o.
15.45 – 2. o.
15.50 – 1. o.
15.50 – tanulószobások
16.00 – iskolabuszosok
23. A fenti beosztás csak azokra az iskolaotthonos tanulókra vonatkozik, akikhez a szüleik erre az időpontra meg tudnak érkezni. A testvérek természetesen egyidőben távozhatnak, a nagyobb testvérnek kell szólnia a kisebb testvér pedagógusának a távozásról. A szülők feladata tanévkezdésig (és változás esetén) jelezni e-mailben az osztályfőnököknek, hogy az alsósok közül ki indulhat el ebben az időpontban, és ki nem.
24. A kaputelefon a gyermekek kikéréséhez nem használható. A gazdasági vezetőnek és iskolatitkárnak más a feladatuk, nem tudják a távozásokat szervezni. Azonban:
25. 14.00 órától 2 tanulószobás diák által ellátott diákügyelet működik a folyosón, ami a gyermekek távozását is segíteni tudja. Ha a szülők a 22. pontban megadott időpontoktól eltérően szeretnének hazaindulni gyermekükkel, a belső ajtónál jelezhetnek az ügyeleteseknek. Ők értesítik erről a gyermeket, aki így elindulhat a tanteremből a szüleihez.
26. 16 órakor megszűnik a diákügyelet, és a tovább maradó diákokhoz a szülők sem tudnak belépni az épületbe. Ekkor a kizárólag erre a célra rendszeresített mobilszámot hívhatják fel, a hívás után a gyermekekkel lévő ügyeletes pedagógus elengedi a gyermeket a délutáni iskolai ügyeletből.
A telefonszám: 30/650-7333
Ez a szám kizárólag a fenti célból, 16.00 óra után hívható. Visszahívást nem kezdeményezünk róla.
IV. További szervezési feladatok
1. Az esetlegesen hiányzó tanulók tananyagának pótlása és a házi feladatok feladása személyes találkozás nélkül, online térben történik.
2. Bármilyen, a vírusra utaló tünet észlelésekor arra kérjük a szülőket, hogy tartsák otthon gyermekeiket. A hiányzások igazolásánál tekintettel leszünk a rendkívüli helyzetre, ezért a szülő által igazolható mulasztások mennyisége ebben a tanévben átlépheti a Házirendben meghatározott 3 napot.
3. A gyermek újbóli iskolába jövetelekor (leszámítva, ha a szülő elővigyázatosságból tartotta otthon) kérünk orvosi igazolást.

V. Eljárásrendünk jogi alapjai
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési terv a 2020/21. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.
2. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai.
3. A tömegközlekedési eszközökön történő utazást szabályozó rendelkezések.
4. Az Operatív Törzs döntései.
5. A Katolikus Pedagógiai Intézet ajánlásai.
6. Intézményünk jogi lehetősége az eljárásrend megalkotására.

VI. Záró gondolatok
1. Kérem a szülőket, hogy alaposan ismerjék meg az eljárásrendet.
2. A tanévkezdés napjáig szükséges a gyermekekkel megbeszélni a dokumentumban foglaltakat. El kell nekik mondani, hogy az iskolában milyen változások várják őket az eddigi tanévekben megszokottakhoz képest.
3. Ezek a változtatások főként az iskola pedagógusaitól és dolgozóitól követelnek nagy odafigyelést és új feladatok teljesítését. Ebből a gyerekeknek az iskolaépületben a folyosói- és mosdói maszkhasználat lesz érzékelhető.
4. Esetleges kérdéseikkel az iskola felelős vezetőjéhez forduljanak, a napi megvalósítással kapcsolatban a gyermekek osztályfőnökeit keressék meg.
5. Digitális tanrendre történő áttérésre csak az Operatív Törzs adhat utasítást, így ebben sem a Fenntartónknak, sem az igazgatónak nincs döntési jogköre.
6. A gyermekeket nem fogjuk sem megijeszteni, sem elbagatellizálni a jelen helyzetet, erre különösen odafigyelünk. Szélsőséges gondolatoktól mentesen, megfontoltan beszélünk velük a helyzetről, és ezt kérjük Önöktől is.
7. Eddigi többéves megfigyelésünk szerint a második héttől már az előző tanévekben is kellett diákokat hazaküldenünk hasfájás, fejfájás, láz tünetekkel. Ez várhatóan most is így lesz, de ez nem jelenti feltétlenül a vírus iskolai megjelenését. Hiteles információkat az igazgatótól várjanak.

…………………………….
Kovács Béla
igazgató

Mór, 2020. augusztus 31.